viernes, 28 de diciembre de 2007

Problema 9 ( juny 2002)

Problema 9, juny 2002
En una prova es proposen 10 qüestions de 5 punts i 8 qüestions de 10 punts i es dona un temps de 100 minuts. Només es valoren els encerts; els errors o respostes en blanc no resten puntuació.
L'Anna que està capacitada per contestar correctament totes les qüestions necessita 4 minuts de mitjana per respondre a cada qüestió de 5 punts i 10 minuts per a respondre a cada qüestió de 10 punts.
Quina estratègia ha de seguir l'Anna (és a dir, quantes preguntes de cada tipus ha de contestar) per obtenir la millor puntuació possible en les seves condicions?
Variables

quest

5 p.

quest 10 p.

temps

Total punts

qüestions 5 (nombre x) 5x 4 5x

qüestions 10(nombre y)

10y 10 10y min
Restriccions <=10 <= 8

<=100


4x+10y

Inequacions

x<=10

y<=8

4x+10y

<=100

Funció objectiva: 5x+10y

10 exercicis de 5 punts i 6 de 10 de punts amb una puntuació de 110 punts


No hay comentarios: