viernes, 28 de diciembre de 2007

Problema 23 (juny 2005)

En una empresa es fabriquen dos tipus de peces que anomenarem A i B. Per fabricar una peça del tipus A es necessiten 2 quilos de metall i per fer-ne una de tipus B, 4 quilos de metall. L'empresa disposa com a màxim de 100 quilos de metall i no pot fabricar més de 40 peces del tipus A ni més de 20 de tipus B.
a) Doneu un sistema d'inequacions que representi les restriccions en la fabricació que té l'empresa.
b) Determineu gràficament els punts del pla que verifiques aquest sistema.
c) D'entre les solucions obtingudes, quins són els possibles valors de peces de cada tipus si es volen exhaurir els 100 quilos de material. Expliqueu detalladamant què feu per trobar-los.
Variables Model A màxim Model B màxim

Metall

unitari

Metall gastat
Peces A (nombre x) x 2 quilos 2x quilos
Peces B (nombre y) y 4 quilos 4y quilos
Restriccions x <= 40

y <=20
Inequacions

x <= 40

x <=12


Funció objectiva: 2x+4 y -100=0


No hay comentarios: