viernes, 28 de diciembre de 2007

Problema 33 (setembre 2006)

Problema 33 (setembre 2006)
En un jardí municipal es volen plantar un mínim de 1.200 geranis, 3.200 clavells i 3.000 margarides. Una empresa A ofereix un lot que conté 30 geranis, 40 clavells i 30 margarides per 15 €. Una altre empresa B ofereix un lot de 10 geranis, 40 clavells i 50 margarides per 12 €. L'ajuntament compra x lots a l'empresa A i y lots a l'empresa B

a) Determineu les inequacions que representen les restriccions a les quals estan sotmesos els valors de x i de y per tal que compleixin les condicions de la plantació.
b) Representeu gràficament la regió del pla que satisfà les inequacions.
c) Trobeu el nombre de lots de cada tipus que fan que la despesa sigui mínima i calculeu aquesta despesa mínima.
d) Trobeu quants geranis, clavells i margarides adquireix l'Ajuntament amb la compra de preu mínim i quantes plantes i de quin tipus haurà adquirit per sobre del mínim que vol plantar.

Puntuació de cada apartat: 1 punt. Tots: 4 punts
Variables Geranis Clavells Margarides Preu unitari Preu lots
Empresa A (nombre de lots x) 30 40 30 15 € 15 x €
Empresa B (nombre de lots y) 10 40 50 12 € 12y €
Restriccions >= 1200 >=3200 >=3000

Totals 30x + 10y 40 x + 40y 30x + 50y
15x + 12y
Inequacions 30x + 10y >= 1200 40x + 40y >=3200 30x + 50y >=3000
Funció objectiva: 15x + 12y


No hay comentarios: