martes, 1 de enero de 2008

Problema 6 (setembre 2000)

Problema 6, setembre 2000
En una refineria es produeixen dos tipus de fertilitzants a partir de quatre compostos: nitrogen, àcid fosfòric, potassi soluble i guano. A la taula següent s'expressa la composició per bidó d'aquests dos fertilitzants:
Nitrogen Àcid fosfòric Potassi Guano
Fertilitzant 1 20 litres 30 litres 30 litres 20 litres
Fertilitzant 2 10 litres 10 litres 60 litres 20 litres
L'empresa disposa de 900 litres de nitrogen i de 1400 litres de guano, i les quantitats dels altres dos components no estan limitades, encara que a causa del gran estoc existent d'aquests productes cal utilitzar almenys 600 litres d'àcid fosfòric i 1800 litres de potassi. Cada bidó de fertilitzant 1 suposa un benefici de 6 €, i de 5 € cada bidó de l'altre fertilitzant, Trobeu quina quantitat de fertilitzant de cada classe cal produir per obtenir un benefici màxim.
Variables

Nitrogen

Àcid fosfòric Potassi Guano Guany unitari

Total guany

Fertilitzant 1

x

20x 30x 30x 20x 6 € 6x

Fertilitzant 2

y

10y 10y 60y 20y 5 € 5 y €
Restriccions <=900 >= 600

>= 1800

<=1400
20x+10y 30x+10y 30x+60y 20x+20y
Inequacions

20x+10y

<=900

30x+10y

>=600

30x+60y

>= 1800

20x+20y

<=1400

Funció objectiva: 6x + 5 y
La solució més beneficiosa és fabricar 20 bidons de fertilitzant 1 i 50 de fertilitzant 2 amb un benefici de 370 €.


No hay comentarios: