miércoles, 2 de enero de 2008

Problema -4 (setembre 1997)

Problema -4, setembre 1997
Una empresa fabrica dues classes de cargols, A i B. En la producció diària se sap que el nombre de cargols de la classe B no supera el nombre de cargols de la classe A més 1000 unitats, que entre les dues classes no superen les 3000 unitats i que els de la classe B no baixen de les 1000 unitats. Sabent que els cargols de la classe A valen 20 pessetes la unitat i que els de la classe B en valen 15, calculeu el cost màxim i mínim que pot valer la producció diària, i digueu amb quants cargols de cada classe s'atenyen aquest màxim i aquest mínim.
Variables Nombre de cargols Cost unitari

Total cost

Cargols A

x

x 20 pts 20 x

Cargols B

y

y 15 pts 15 y
Restriccions y<= 1000 + x
y>=1000
x+y <=3000
Inequacions

y<= 1000 + x

y>=1000

x+y <=3000

Funció objectiva: 20x + 15 y
a) per al màxim 2000 cargols de la classe A, 1000 de la classe B amb un cost de 55000 pessetes.
b) Per a la producció mínima 1000 cargols de la classe B amb un cost de 15 pessetes.


No hay comentarios: