martes, 1 de enero de 2008

Problema -3 ( setembre 1997)

Problema -3, setembre 1997
En un magatzem hi 100 caixes de tipus A i 100 caixes de tipus B, Les de tipus A pesen 100 kg, tenen una capacitat de 30 decímetres cúbics i tenen un valor de 75000 pessetes. Les de tipus B pesen 200 kg, tenen una capacitat de 40 decímetres cúbics i un valor de 125.000 pessetes. Un camió pot carregar un pes màxim de 10 tones i un volum màxim de 2.400 decímetres cúbics. A més li han dit al xofer que el nombre de caixes de tipus A que carregués no fos el doble de les de tipus B que carregués. Quantes caixes de cada mena ha de carregar el camió per tal que l'import de la mercaderia que porti sigui màxim?
Variables Nombre de caixes

Pes

Volum Encàrrec Guany unitari

Total guany

Caixes A

x

x 100x 30x 75000 pts 75000x

Caixes B

y

y 200y 40y 125000 pts 125000y
Restriccions x<=100 <=10000 <=2400

x<=2y


y<=100 100x+200y 30x+40y
Inequacions

100x+200y

<=10000

30x+40y

<=2400

x<=2y

Funció objectiva: 75000x + 125000 y
La càrrega de màxim valor és de 40 caixes de tipus A i de 30 de tipus B amb un valor de 6.750.000 pessetes.


No hay comentarios: